• +7 499 2713817
  • +373 552 74455
  • Megafon-Viber+7 985 5512345
  • Orange+373 68 088284
  • IDC+373 775 31356
  • +38 096 0513321
A A A

Pentru a obține permisul de ședere în Republica Moldova, cetățeanul străin sau persoana fără cetățenie, trebuie să contactați Departamentul de migrare cu un demers privind obținerea adeverinței de imigrant. Pe baza acestui certificat, ulterior, poate fi eliberat permisul de ședere în Republica Moldova. Adeverința de imigrant trebuie să fie primite pe lună până la expirarea termenului de ședere în Republica Moldova (90 de zile).
Adeverința de imigrant poate fi temporară și permanentă.

Motive pentru a obține permis de ședere în republica Moldova:

Migrația forței de muncă - pentru aceasta este necesar un străin sau angajatorului să se adreseze cu o cerere la Departamentul de migrație și de a obține permis de muncă.

Autorizația de muncă poate fi de două tipuri: permanent sau temporar.Temporar adeverința de imigrant la muncă se eliberează:

• lucrătorii străini și apatrizi, pe un termen de un an, cu posibilitatea prelungirii sau perfectarea permisului de ședere în republica Moldova;

• fondatorilor și a persoanelor cu funcție de răspundere a întreprinderilor cu capital străin în sumă de nu mai puțin de 100 000 de dolari pe specificat de ei un termen, dar nu mai mult de 5 ani, cu posibilitatea ulterioară de prelungire sau de perfectare a permisului de ȘEDERE în republica Moldova;

• în cadrul frontieră de imigrare pe un termen de pînă la 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu atât angajaților, care locuiesc permanent peste hotare. Acest element este reglementată, în baza acordurilor bilaterale încheiate cu statele vecine;

• persoanelor, în scopul efectuării de activități umanitare sau religioase;

• persoanele care satisfac o lungă perioadă de tratament în instituția medicală, tratament balnear sau восстановительном tratamentul;

• în alte scopuri, cu condiția ca activitatea străinului nu contravine legislației Republicii Moldova sau prezența lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes național, sau din motive de securitate națională.

Pentru a obține dreptul de ședere provizorie în republica Moldova, cetățeanul străin sau persoana fără cetățenie este obligat să-30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de soluționare la aflarea pe teritoriul republicii moldova să se adreseze în organele de evidență și documentare a populației cu o declarație în acest sens.

În cazul în care străinul este cetățean al unei țări cu care Moldova se află în regimul de vize, el trebuie să aibă o Viză de lungă ședere.

Decizia privind acordarea dreptului de ședere provizorie sau refuzul de acest drept de către autoritățile competente adoptă o decizie în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.

În funcție de obiectivele străinului dreptul de ședere provizorie se acordă pe un termen de pînă la 5 ani. În unele cazuri, durata permisului de ședere poate fi acordată și pentru un alt termen în cazurile prevăzute de lege. De obicei, cetățenii străini beneficiază de dreptul de ședere, în decurs de un an, urmată, anual prelungire.

Permisiunea de ședere temporară prelungesc pe baza cererii depuse de către un străin în organele de evidență și documentare a populației, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea permisului de ședere temporară.Adeverința de imigrant permanentă de muncă se eliberează:

• Specialiștilor de calificare înaltă, invitați de Guvern la recomandarea autorităților publice de control.

• Specialiști cu solicitati in Republica Moldova specialități.

• Imigranților în cadrul imigrației de familie.

• Imigranților cu scop de reîntregirea familiei. Din această categorie fac parte soții, părinții, copiii și persoanele asupra cărora este stabilit curatela sau tutela. Rudele trebuie să se stabilească de la persoanele care locuiesc în țară nu mai puțin de trei ani (cu excepția soților și minori copii).

• Pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie se eliberează adeverință de imigrant pe întreaga perioadă de studii, înmatriculați în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova, cu prezența invitația de la instituția de învățământ, precum și în baza contractelor între instituțiile de învățământ.

• Pe baza de repatriere se acordă persoanelor și urmașilor acestora, indiferent de locul lor de reședință, care s-au născut în Moldova.

• Persoanele care, în mod legal au trăit pe teritoriul Republicii Moldova de 10 ani și mai mult și plecate la muncă, studii sau la tratament.

• Persoanelor liberate din locurile de privațiune de de libertate pe teritoriul altor state, care au locuit permanent, până la încheierea sa, pe teritoriul republicii moldova. Pentru persoanele MAI eliberează o confirmare de la statutul de repatriat.

Condiții obligatorii pentru obținerea permisului de ședere permanentă în Republica Moldova:

• Pentru străinii căsătoriți cu un cetățean al Republicii Moldova și care continuă locuiesc în republica moldova de cel puțin 3 ani, care au un permis de ședere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova în termen de durata sejurului.

• În cazul în care cetățeanul străin pe parcursul a 5 ani de domiciliu legal și continuu locuiește pe teritoriul Republicii Moldova.

• Dacă un străin dovada de venituri suficiente pentru întreținerea ei și membrii lor de familie. Acest alineat nu se aplică pentru persoanele căsătorite cu cetățeni ai Republicii Moldova.

• Străinul dispune de spațiu de locuit pentru cazare de pe teritoriul RM.

• Să cunoască limba de stat la un nivel satisfăcător.

• Să nu aibă antecedente penale, în ultimii 3 ani.

• Dacă pe timpul șederii în Republica Moldova nu a constatat circumstanțele care interzic intrarea pe teritoriul acestui stat.Documentele necesare pentru perfectarea permisului de ședere:

• Pașaport;

• Certificat cu rezultatul de evaluare a stării de sănătate HIV;

• Adeverință privind grupa sangvină;

• Cererea organizației, instituției de învățămînt;

• Documentele ce confirmă că dispune de spațiu de locuit;

• Când imigrației de familie, documente de la oficiul stării civile.

La obținerea adeverinței de imigrant cetățean străin sau o persoană fără cetățenie este obligat în termen de trei zile (inclusiv zilele de sărbătoare) să se prezinte pentru perfectarea permisului de ȘEDERE în republica Moldova, la organul de evidență și documentare a populației.
Permis de ședere în republica Moldova nu trebuie să depășească în sale de durata de acțiune a pasaportului.

În cadrul binefacere "OO Relocare" a ajuta tuturor celor care doresc să-și perfecteze certificatului de imigrare și de ședere în Republica Moldova în cel mai scurt timp posibil pentru a maximiza prețuri avantajoase. Sunat!
Atenție! Mai sus expus informații poartă un caracter. Pentru primirea de informații mai exacte, vă recomandăm să vă adresați direct la specialiștii noștri.